určování původu předků pomocí analýzy DNA

Co můžeme analýzou zjistit?

 

Co lze z genealogického hlediska určit pomocí analýzy Y-chromozómu?

a) Zda mají dva nebo více jedinců mužského pohlaví stejného předka;

b) zda jsou dvě nebo více osob mužského pohlaví se stejným, stejně znějícím nebo významově stejným příjmením spřízněni přes společného předka;

c) kolik různých společných předků má daná skupina osob (například všichni nositelé příjmení Kropáček),

d) do jaké rodové linie (haploskupiny) náleží určitý haplotyp Y-chromozómu a kde tato linie vznikla (například na Blízkém východě);

e) analýza mutací Y-chromozómu může být také použita pro odhad stupně separace (nové mutace) mezi jednotlivými muži z hlediska počtu generací, které uplynuly od této mutace;

f) kde ve světě žijí osoby se stejným nebo podobným haplotypem Y-chromozómu.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode