určování původu předků pomocí analýzy DNA

Historie Genetické genealogie

 

Genealogie (z řeckého genea (generace) a logos (znalost)) se zabývá studiem rodin a sledováním jejich linií a historie. Výstupem z genealogického bádání pak může být rodinný strom (viz obrázek č. 1). Pod pojmem genetická genealogie se rozumí aplikace genetiky do tradiční genealogie. Zjednodušeně lze obor chápat tak, že zkoumá stupeň genetické příbuznosti jednotlivých osob, geografický původ mateřských či otcovských linií, popřípadě migraci geneticky definovaných skupin.

 

Genealogický strom rodiny Herzog-Ludwig

Sir George Howard Darwin (1845-1912), syn Charlese Darwina, použil v roce 1875 naprosto unikátní přístup analýzy příjmení pro odhad frekvence sňatků mezi bratranci a sestřenicemi. Ve svém článku publikovaném v Journal of Statistical Society of London Darwin vypočetl předpokládaný výskyt sňatku osob se stejným příjmením (isonymie) a došel k intervalu sňatků mezi britskými bratranci a sestřenicemi v rozmezí 2,25% až 4,5%, přičemž vyšší společenské třídy vykazovaly vyšší výskyt sňatků „v rámci rodiny“. Za zmínku určitě stojí, že Georgeovi rodiče (Charles Darwin a Emma Wedgwood) byli také bratranec a sestřenice.  George ve své práci dále zkoumal, zda se v psychiatrických léčebnách nenachází oproti průměru v populaci více potomků bratranců a sestřenic. Přestože se G. H. Darwin za svého života věnoval hlavně matematice a astronomii, můžeme ho, díky jeho přínosu na poli zkoumání vztahu příjmení a příbuzenského vztahu, bez jakýchkoli pochyb pokládat za otce genetické genealogie

 

 

 Samotný obor  genetické genealogie je velmi mladý. Jeho znovuzrození lze datovat na začátek 90-tých let, kdy byly na Y-chromozómu lokalizovány STR oblasti (krátké tandemové repetice, viz dále) použitelné pro sledování mužských linií.  Významný pak byl rok 1997, ve kterém prof. Skorecki a jeho spolupracovníci publikovali v časopise Nature odborný článek s názvem „Y chromosomes of Jewish Priests „ (Y-chromozómy židovských kněží), ve kterém právě pomocí analýzy Y-chromozómu potvrdilii teorii o společném předkovi kohenů.

 

Masový rozvoj genetické genealogie způsobila společnost Family Tree DNA, která v roce 2000 jako první začala nabízet komerční testy DNA za účelem zjištění geografického původu předků a zjištění rodinných vazeb. Velkou popularitu tomuto oboru pak zajistila kniha Sedm dcer Evinných, kterou profesor  Sykes vydal v roce 2001. Dalším milníkem tohoto oboru je Genografický projekt spuštěný v roce 2005 National Geographic Society a firmou IBM. Tento ojedinělý projekt si dal za cíl zmapovat pomocí analýzy DNA historickou migraci lidí. V České republice se genetickou genealogií se na vědecké a komerční bázi zabývá laboratoř Forenzního DNA servisu.

 

 

Obrázky: zdroj www.wikipedia.org a archív Forenzní DNA servis

 

Literatura:                                                                                                                                             

 G. H. Darwin (1875)  Note on the Marriages of First Cousins, Journal of the Statistical Society of London 38, 3

Michael F. Hammer, Karl Skorecki, (1997) Y Chromosomes of Jewish Priests, Nature 385, 32

 

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode