určování původu předků pomocí analýzy DNA

Áron

 

Molekulární biologie a genetika může být použita i pro ověření bájí, legend a historických příběhů.  Podle Bible byl Mojžíšův bratr Áron vybrán za prvního kněze (kohena). Kněžský úřad a pojmenování kohen (Cohanim znamená v hebrejštině kněz) se přeneslo i na Áronovi děti, a tím byla započata tradice předávání kněžského úřadu na potomky (dcera kohena mohla být knězem, ale toto postavení již nemohla přenést na své potomky). Porovnáním Y-haplotypů osob s příjmením odvozeným od Kohena (Cohen, Kahan, Mazer, Kaplan, Katz, Cowan, Kagan, Kovacs, Kohn, Kahn, Kunha, a pod.) byla u více než 60% osob zjištěna blízká příslušnost ke stejnému modálnímu haplotypu, který sestával ze 6-ti STR (Skorecki, 1997). U kontrolní skupiny nežidovských osob byla shoda pouze u 15 % jedinců. Tyto výsledky byly v době svého vzniku často prezentovány jako důkaz potvrzující pravdivost Bible popisující dobu před 3000 lety, kdy byl postaven První chrám Jeruzalémský, a kdy kohenové měli vedoucí úlohu v židovské komunitě. Díky malému počtu použitých STR (6) však byly závěry postupem času zpochybňovány a rozšířila se teorie o větším počtu zakladatelů kněžství (kohenů).

 

Problematika "Áronovy" DNA je rozebrána v kapitole DNA slavných publikace GENETICKÁ GENEALOGIE aneb od genetického Adama k praotci Čechovi

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode