určování původu předků pomocí analýzy DNA

Mateřská linie

Geneticko-genealogická analýza DNA ženských linií je zaměřena na hypervariabilní oblast mitochondriální DNA mtDNA). Mitochondrie jsou organely, jež se nacházejí mimo jádro v cytoplazmě buňky. Mitochondriální DNA se nalézá u mužů i žen a dědí se výhradně po maternální  z matky na její potomky, přičemž pouze dcery jsou schopny předat mtDNA do další generace. Tento systém přenosu dědičné informace vytváří nepřerušitelnou spojnici mezi generacemi a může být velkým pomocníkem při rekonstrukci rodinné historie.

Schéma přenosu mitochondriální DNA generacemi. Pouze dcery mohou genetickou informaci o mateřské linii předat do další generace. Synové mají mitochondriální DNA shodnou s matkou, ale nemohou ji předat dál a linie u nich končí.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode