určování původu předků pomocí analýzy DNA

Co můžeme analýzou zjistit

Co lze z genealogického hlediska určit pomocí analýzy mitochondriální DNA?

a) Zda mají dva nebo více jedinců stejného předka v mateřské linii;

b) kolik různých společných předků má daná skupina osob ,

c) do jaké rodové linie (haploskupiny) náleží určitý haplotyp mitochondriální DNA, a kde tato linie vznikla (například na Blízkém východě);

e) analýza mutací mitochondriální DNa může být také použita pro odhad stupně separace (nové mutace) mezi jednotlivými jedinciz hlediska počtu generací, které uplynuly od této mutace;

f) kde ve světě žijí osoby se stejným nebo podobným haplotypem mitochondriální DNA.


 

 

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode