určování původu předků pomocí analýzy DNA

Slovníček

agarosa

Gelové médium používané v různých testech (štěpení, PCR produkty, RFLP...) pro separaci DNA fragmentů.

akreditace

Kriminalistické forenzní laboratoře mohou být akreditovány pro DNA testování. Tato akreditace znamená, že laboratoř dosáhne minimálních profesních standardů pro přesné a spolehlivé testování.a

alela

jedna ze dvou nebo více alternativních forem genu nebo genetického markeru

amelogenin

Lokus, pomocí kterého může být určeno pohlaví.

AMP-FLP, AFLP, AMFLP

„Amplified Fragment Length Polymorphism“ – délkový polymorfismus analyzovaný pomocí PCR. Např. D1S80 může být analyzován AMP-FLP.

amplifikace DNA

Proces přípravy mnoha kopií určitého úseku DNA pomocí polymerásové řetězové reakce (PCR)

ASO

Alelicky specifický oligonukleotid. Technicky nekorektní název krátké syntetické próby použité pro detekci specifické sekvence pomocí hybridisace (viz SSO)

autoradiogram

X-ray film, na kterém radioaktivně nebo luminiscenčně značené próby zanechaly stopu určující jejich pozici. Použitelné například pro určení pozice konkrétního DNA fragmentu v gelu po elektroforéze.

autosóm

Každý chromosóm jiný než pohlavní chromosomy X a Y.

band shift (posun proužku)

Fenomén, kdy proužek v jednom vzorku migruje pomaleji než identický proužek v jiném vzorku při stejné elektroforetické analýze (na stejném gelu)

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode