určování původu předků pomocí analýzy DNA

Vampýr z Hrádku nad Nisou

25.3.2010 obletěla Českou republiku zpráva o kostře "vampýrky" nalezené v při archeologickém výzkumu v Hrádku nad Nisou:

Investorem výykumu bylo rozhodnuto, že nález by si zasloužil důkladné prozkoumání všemi dostupnými vědeckými metodami, včetně analýzy DNA.

Na konci měsíce května 2010 byl fragment stehenní kosti převezen do archeogenetické laboratoře Forenzního DNA servisu.

Z předloženého femuru  byl vyříznuta část osteologického materiálu a byla provedena izolace DNA. V souladu s publikovanou metodikou (Vanek et al 2009 - Kinship and Y-Chromosome Analysis of 7th Century Human Remains: Novel DNA Extraction and Typing Procedure for Ancient Material) byl vzorek manuálně očištěn od nečistot, následně bylo z důvodu odstranění kontaminující novodobé DNA obroušeno cca 2 mm povrchu, vyříznutý vzorek byl diamantovou pilkou rozdělen na menší části a bylo provedena chemická dekontaminace. Ze vzorku kosti byly následně ve speciálním HaR pufru odstraněny humínové inhibitory (viz slovníček). Po 30 denní inkubaci v laboratorní teplotě bylo přistoupeno k izolaci DNA dle výše zmíněné metodiky. Izolovaná DNA byla kvantifikována pomocí RT-PCR a soupravy 4N6 Quant. Amplifikace DNA byla prováděna pomocí souprav NGM (autosomální oblasti) a Y-filer (Y-chromosom) od společnosti Applied Biosystems a dále Y-mini plex 1 a Y-mini plex 2 od společnosti Forenzní DNA servis.

 

Při genetické analýze kosterních pozůstatků z Hrádku nad Nisou se podařilo zjistit následující:


1) Byl stanoven STR DNA profil v autozomálních chromosomech. Tento profil slouží k vyloučení laboratorní kontaminace při zpracování a dále může být použit pro určení přímého příbuzenského vztahu s dalšími kostrami ze stejného období a oblasti.
2) Bylo jednoznačně určeno, že kost patřila osobě mužského pohlaví.
3) Byl stanoven haplotyp Y-chromozomu ve 14-ti DYS STR a predikována haploskupina E1b1b.

4) Zjištěný haplotyp Y-chromozomu byl vložen do databáze www.Ysearch.org  a bylo zjištěno několik příbuzných haplotypů, z nichž jeden náleží osobě s předky z ČR.

5) Ze zbytku biologického materiálu nespotřebovaného při analýze autosomálních a pohlavních chromosomů byla provedena analýza nekódujících hypervariabilních oblastí D-smyčky mitochondriální DNA. Byla predikována haploskupina H.

 

Dalším a logickým krokem výzkumu je porovnání výsledných haplotypů Y-chromozomu a sekvence mitochondriální DNA s osobami se současné populace.

Pokud chcete otestovat i vy svoji DNA a porovnat ji s nálezem z Hrádku nad Nisou, tak přejděte do elektronického obchodu www.4N6shop.cz a objednejte si analýzu COMBO plus.

 

Související články:

www.iDNES.cz  Genetici hledají žijící potomky „upíra“ z Hrádku nad Nisou

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode