určování původu předků pomocí analýzy DNA

Geneticko-genealogická analýza ZDARMA

22.05.2017 00:00

Od roku 2016 probíhá sběr DNA vzorků k výzkumnému projektu "Identifikace kosterních pozůstatků z archeologického výzkumu na Skutečsku (Lažany, Podlažice, ...)".

Cílem projektu je nalézt v současné populaci osoby, jež jsou potomky osob, jejichž kostry jsou geneticky zkoumány v rámci výzkumného projektu.

 

V rámci tohoto projektu provedeme ZDARMA analýzu Y-chromozómu a mitochondriální DNA  (stanovení haploskupiny, určení haplotypu) všem dobrovolníkům, kteří splní následující podmínky:

1) Udělí zpracovatelské laboratoři informovaný souhlas ve smyslu zákona 101/2000.

2a) Jejich příjmení je Dušánek či podobně znějící. Testovány mohou být jen osoby mužského pohlaví.

nebo

2b) Jejich předkové pocházejí ze SKUTEČSKA.

3) Poskytnou informace o místu pobytu svého nejstaršího známého předka mužského pohlaví v nepřerušené otcovské linii nebo předka ženského pohlaví v nepřerušené mateřské linii.

 

Dobrovolníci přijatí do projektu obdrží poštou soupravy pro odběr DNA (provádí se bezbolestný stěr z dutiny ústní) a vzorky zašlou spulu s vyplněnými dotazníky a informovanými souhlasy do zpracovatelské laboratoře. V horizontu 1-2 měsíců pak získají zpět výsledky analýzy své vlastní DNA.

 

Zájemci o zapojení do projektu se mohou přihlásit na e-mail: service@DNA.com.cz nebo telefonicky na 731503250.


 

 

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode