určování původu předků pomocí analýzy DNA

Hardy-Weinberg ekvilibrium

Vlastnost, kterou může určitý lokus dosáhnout v určité populaci jestliže alelické frekvence daného lokusu jsou v čase konstantní a jestliže není statistická závislost mezi dvěma alelami nesenými jednotlivými individui v dané populaci. Toho je možné dosáhnout pouze ve velké populaci náhodně se párujících individuí za nepřítomnosti selekce, migrace a mutace.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode