určování původu předků pomocí analýzy DNA

ASO

Alelicky specifický oligonukleotid. Technicky nekorektní název krátké syntetické próby použité pro detekci specifické sekvence pomocí hybridisace (viz SSO)

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode