určování původu předků pomocí analýzy DNA

polymorfismus délky restrikčních fragmentů

Variabilita délky DNA fragmentů vzniklých po štěpení konkrétní restrikční endonukleasou. Polymorfismus může být buď přímo v místě rozpoznávaném restrikčním enzymem nebo v délce sekvence (počtu opakování repeticí) mezi dvěma místy štěpení.

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode