určování původu předků pomocí analýzy DNA

Y-chromozóm

 

Y-chromozóm

Y-chromozóm je nejmenším ze všech chromozómů, obsahuje největší nerekombinující blok nukleotidů v lidském genomu (přibližně 58 milionů párů bází), a proto je vhodným „záznamovým zařízením“ genetických změn. Y-chromozóm představuje pouze 0.38% celkové DNA obsažené v lidské buňce.  

Y-chromozóm nese jen velmi malé množství funkčních genů a tyto geny mají na starosti především „mužské“ znaky spojené s fertilitou (plodností) a sexuálními funkcemi, jako je například produkce spermií a formování varlat. Jedním se znaků, jež je dle všeho spojen s Y-chr, ale není asociován se sexuálními funkcemi, je ochlupení uší. Jste-li žena a váš otec má chlupaté uši, tak můžete být klidná, protože tento znak mohou získat pouze synové a to ještě s proměnlivou expresivitou, kdy opravdu husté ochlupení ušního kanálku „zdědí“ pouze jeden ze synů a ostatní mužští potomci vykazují pouze umírněnou variantu.

Y-chromozom se předává pouze z otce na syna. Dle definice jsou znaky na Y-chr považovány za hemizygotní (existuje pouze jedna kopie chromosomu). Znaky na Y-chr  se tak projevují jako dominantní, protože jedinec mužského pohlaví má pouze 1 kopii alely a další alely (ze sesterského chromozomu) nemohou působit proti efektu tohoto genu.

 

© 2010-2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode